Misyonumuz:

Günümüzde yerli firmalar yerel imkanları kullanarak üretim yapmak-yaptırmak yerine yurt dışındaki firmaların temsilciliğini alarak ürünlerini ithal edip pazarlamaktadırlar. Bu strateji ülkemizin mühendislik alanındaki bilgi birikimine katkı sağlamamakla birlikte istihdam açığını da büyütmektedir.

Bu yaklaşımın ülkemize getirdiği yük; diğer ülkelerin pazarı-tüketicisi olma, teknoloji çöplüğü, döviz çıktısı, uluslararası bir marka ve istihdam yaratamama, teknolojik olarak ilerleyememe, aynı kalitede ürüne onlarca kat daha fazla ödeme gibi birçok neden gösterilebilir.

Vizyonumuz:

Sanayileşme, bununla birlikte üretim süreçleri ve sanayi ürünlerinin kullanımı doğayı kirleten ana unsurlardır.

Hedefimiz:

Sanayi-hizmet ve diğer alanlarda öncelikli olarak yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını sağlamak, ürün, sistem ve süreçlerin verimliliğini artırıcı yenilikleri uygulayarak karbon salınımını azaltmak ve bu faaliyetlerle işletme maliyetlerini en az seviyeye indirecek; sürdürülebilir yenilikler ortaya koymaktır.
Doğayı çocuklarımızdan ödünç aldığımıza göre çevreyi korumak artık sadece yasal zorunluluk değil aynı zamanda borcumuzdur.

Kısa Vadeli Hedeflerimiz:

Tüm Telekom operatörlerinde baz istasyonları için yapılan harcamalarının %46‘sını soğutma giderleri oluşturmaktadır. Bu miktarın yenilenebilir enerji kaynaklarından temin edilmesi ile karbon salınımının azaltılmasının yanı sıra enerjiye olan ihtiyaçları da azaltılmış olacak


 

Niş pazar olması nedeni ile doğrudan yüzlerce çalışan, dolaylı olarak ta binlerce istihdam sağlanmış olacak.

Bunun yanı sıra hedef olarak belirlenen öncelikli marketlerde ihtiyaç duyulan ölçüde ürün çeşitlendirilerek bu alanlarda da pazar payı elde etmektir.

Projelerimiz:

BAKAB        :           Yeni Nesil Battery Kabinet

ETIDOK1     :          Pasif-aktif soğutmalı elektronik sistemler kabini,

ETIDOK2     :          Pasif-aktif soğutmalı elektronik sistemler ve akü kabini,

ETIDOK3     :          Yeni nesil back-up sistemli ETIDOK,

Yeni Nesil Green Jeneratör :     AC Jeneratör yerine daha az yakıt tüketimli, daha hafif ve küçük Green Jeneratör,

Green Site        :       ETIDOK, Yeni Nesil Green Jeneratör ve PV sisteminin kullanımı,

Yeni Nesil Lamp-Post ve Back-up,

Giydirme-Gizleme Tipli Sahalar için Çözümler,

Green Energy   :  Güneş, rüzgar, fuell-Cell