Ar-Ge

Bakış Açısı:

Uçtan uca hizmet veren bir operatörde, baz istasyonları toplam enerjisinin %45 ‘ini tüketmektedir.

İyi bilinmelidir ki tüketimin %15-20 ‘lik payı yanlış planlama ve  öngörüden kaynaklanmaktadır.

Bu tüketim miktarının azaltılması için;

 

 

 

Telekom altyapısında kullanılmak üzere tasarlanan ETIDOK1 outdoor kabin;
Yatırım ve tasarruf oranları mevcuttaki çözümlere göre kıyaslandığında;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enerji Tasarrufu:

 

Mevcut Çözüm ve Yeni Çözüm Karşılaştırması:

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________